स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) तालीममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना


मिति:2074-12-01

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय पेफा सचिवालयको पहलमा कैलाली जिल्लाको १३ वटै स्थानीय तहमा आर्थिक प्रशासन शाखामा  कार्यरत कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा योजना शाखामा कामकाज गर्ने मध्ये एकजना गरी जम्मा २ जना कर्मचारीहरुको लागि  स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) सम्बन्धी व्यवहारिक तालीम निम्न मिति स्थान र समयमा संचालन गरिने भएको सहभागीताको लागि पत्राचार गरिसकिएको छ । पत्र प्राप्त नभएको अवस्थामा यसै सूचनालाइ आधार मानी सहभागीताको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

 

तालीम संचालन हुने स्थान होटेल सनलाइट पार्क मोड धनगढी ।

मिति २०७४।१२।०८ देखि १० गतेसम्म ३ दिन

समय बिहान ८ ३० बजेदेखि

 

सम्पर्क व्यक्ति

महादेव पन्त

फोन ९८४८५३९८८८पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रमूख कोष नियन्त्रक

समाचार /गतिबिधि

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार