सूचना प्रबिधि सम्पर्क ,नेपालगंज बाँके-   

()Support Details


 

कोष तथा लेखा  नियन्त्रक कार्यालय कैलाली

फाेन: 091521148/091522235

माेवाइल:9858421148

इमेल: kailali.dtco@fcgo.gov.np

Facebook page: kolenika kailali

 

IT  का लागि 

नाम - रमेश सुवेदी
मोवाइल नं. - ९८४६२०३०९२/९८१८२४५७३०

इमेल - subedib83@gmail.com

 

RMIS/CRS/CGAS/TSA खोल्नको लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस्


पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रमूख कोष नियन्त्रक

समाचार /गतिबिधि

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार