कर्मचारी विवरण

पुरा नाम/ठेगाना

पद

       


लक्ष्मी प्रसाद जोशी


बझाङ्ग


       प्रमुख कोष नियन्त्रक

       

सूचना अधिकारी मदनराज पाण्डेय


कञ्चनपुर


       कोष नियन्त्रक

       

श्री सरिता जोशी


धनगढी


       लेखापाल

       

पुष्पा भट्ट


बैतडी


       सह-लेखापाल

       

श्री कृष्ण प्रसाद आचार्य


वाँके


       सह-लेखापाल

       

गणेश राज जैशी


बझाग


       कार्यालय सहयोगी

       

घनश्याम मलासी


कैलाली


       कार्यालय सहयोगी

       
पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रमूख कोष नियन्त्रक

समाचार /गतिबिधि

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार